Články

Aká je kapacita tonera a čo znamená 5% pokrytie papiera

Aká je kapacita tonera a čo znamená 5% pokrytie papiera

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sú profesionálne tlačiarne alebo kopírovacie stroje tak objemné? Jedným z dôvodov je veľkosť používaných tonerov, ktoré vďaka veľkej kapacite potlačia aj cez 10 tisíc strán papiera. Pri domácich tlačiarňach sú tonery malé a ich kapacita býva často len okolo tisícky potlačených listov. Udávanú kapacitu tonerov ale musíme brať s rezervou. Výrobcovia totiž počítajú s 5% pokrytím papiera, ktoré bežnej tlači často nezodpovedá.)

Pri originálnych i alternatívnych toneroch máte na výber z niekoľkých kapacít. Obstaranie tonera s väčšou kapacitou sa pri laserovej tlačiarni rozhodne vyplatí.

Kapacita tonera vychádza z 5% pokrytia papiera

Indikátor tlačiarne vás už upozorňuje na nízku hladinu tonera, a to ste ešte ani nespotrebovali celé balenie kancelárskeho papiera. Ako je to možné? S veľkou pravdepodobnosťou ste potlačili oveľa väčšiu plochu papiera, s akou počítajú výrobcovia tlačiarní a tonerov.

Parameter kapacity udávaný v počte listov na toner totiž vychádza z 5% pokrytia. Ak by ste celú stranu papiera zaplnili textom a nenechali medzi odsekmi žiadne medzery, môže byť pokrytie až 15%. Reálne tak pri tlači spotrebujete až niekoľkonásobne väčšie množstvo farby. Udávaná kapacita samozrejme nepočíta ani s tlačou obrázkov, fotografií či grafov, pri ktorých spotreba výrazne rastie. Pri farebnej tlači sa navyše niektoré farby spotrebúvajú rýchlejšie.

Tonery sa vyrábajú s rôznou výťažnosťou

Aj keď je parameter kapacity tonera orientačný, uľahčí vám výber tlačiarne a náhradných náplní. Meranie kapacity je totiž u všetkých výrobcov dané normou. Tonery do tlačiarní sa navyše vyrábajú s rôznou výťažnosťou, čo ovplyvňuje aj ich cenu. Tlačové kazety pre malé domáce tlačiarne sa často vyrábajú v niekoľkých prevedeniach, napríklad s kapacitou 1000 i 1800 listov.

Nákup tonera s väčšou kapacitou je spravidla výhodnejší, aj keď vyžaduje vyššiu jednorazovú investíciu. Vzhľadom k tomu, že môžete laserové tlačiarne používať aj pri niekoľkomesačnej odstávke, obstaranie tonera s väčšou kapacitou sa rozhodne oplatí. Ako pri originálnych toneroch, tak aj alternatívnych tonerov ETONER.sk, ktoré sa vyrábajú po vzore originálov, máte na výber z niekoľkých kapacít.

Ako sa meria kapacita tlačových kaziet

Výťažnosť kaziet sa meria podľa ISO noriem, ktorými sa riadi väčšina výrobcov tlačiarní. Kapacita pre čiernobiele laserové tlačiarne sa testuje podľa normy ISO / IEC 19752, pre farebné laserové tlačiarne platí norma ISO / IEC 19798 a pre atramentové tlačiarne norma ISO / IEC 24711. Pri meraní podľa štandardov musia výrobcovia používať normované strany, ktoré majú presné vopred určené pokrytie. Počet vytlačených hárkov potom zodpovedá údajmi uvádzanými výrobcom.

Indikátor kapacity vás na dochádzajúcu náplň včas upozorní

Ak chcete predchádzať nákupu nového tonera na poslednú chvíľu, pravidelne sledujte indikátor kapacity tonera, ktorý je súčasťou softvérového rozhrania každej tlačiarne. Na dochádzajúcu tlačovú kazetu vás spravidla automaticky upozorní.

Na nové tonery nemusíte dlho čakať ani v prípade, keď ste upozornenie prehliadli a tlačili až do úplného vyčerpania náplne. Nami ponúkané originálne aj alternatívne tonery totiž dodávame do 48 hodín od objednania, a tak bude vaša tlačiareň opäť prevádzkyschopná bez väčšej odstávky.

Vhodná náplň do tlačiarne je základným predpokladom pre kvalitnú tlač a bezproblémovú prevádzku tlačiarne. Nech je značka a typ vašej tlačiarne akýkoľvek, u nás do nej zaobstaráte ako originálnu kazetu, tak aj jej alternatívnu obdobu.

Vyberte pre svoju tlačiareň kvalitný toner … ťuk ….